Update stadiondossier: openbaar onderzoek GRUP loopt vandaag af

Op 18 november 2016 keurde de Vlaamse Regering, op initiatief van Minister Schauvliege, het GRUP regionaalstedelijk Gebied Brugge voorlopig vast. Het plan, dat 8 verschillende deelgebieden omvat in de Brugse regio, voorziet ruimte voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke ontwikkelingen. Eén van de deelgebieden omvat het Clubstadion aan de Blankenbergse Steenweg. Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt vandaag af.

Tot vandaag had iedereen de kans om bezwaren, suggesties of adviezen over de 8 deelgebieden van dit plan over te maken aan de Vlaamse Regering. Het plan kwam tot stand nadat alle milieueffecten in kaart werden gebracht en alternatieven werden onderzocht. De Vlaamse Overheid en de Stad Brugge zijn op basis van dit uitgebreid onderzoek én uitspraak van Raad van State in een eerder vernietigd plan tot een aangepast ruimtelijk plan gekomen waar wonen, werken, recreatie en groen een nieuwe bestemming krijgen. Daarin heeft ze de locatie Blankenbergse Steenweg aangeduid als meest optimale voor de inplanting van een stadion.

In het Milieueffectenrapport werden uiteraard ook verschillende locaties en alternatieven onderzocht voor de inplanting van een voetbalstadion. Ook de uitbreiding van het huidige Jan Breydelstadion werd in dit MER-rapport als alternatief onderzocht. Hieruit is gebleken dat een uitbreiding van het Jan Breydelstadion, dat middenin een woonomgeving ligt, geen adequaat alternatief blijkt.

De Vlaamse Regering zal nu de ingediende bezwaren en opmerkingen evalueren en hierop een antwoord formuleren.  Zij zal hiermee rekening houden in hun definitieve beslissing!