Welkom bij Club Brugge!

Onze gegevens zijn: Club Brugge NV, Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist, ondernemingsnummer 460.444.251 (hierna “Club Brugge”, “wij” of “ons”).

Vanaf 8 juli 2021 om 10u kunnen tickets gekocht worden door  abonnementhouders van Club Brugge.  

Tijdens deze thuiswedstrijd zullen de aanwezige supporters verplicht zijn om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tot bescherming tegen het coronavirus (COVID-19) in acht te nemen.

Via de onderhavige voorwaarden, die een aanvulling vormen op de Online Verkoopsvoorwaarden van Club Brugge (beschikbaar via https://www.clubbrugge.be/nl/online-verkoopsvoorwaarden), wenst Club Brugge de reeds gecommuniceerde principes te hernemen, alsook alle bijkomende voorwaarden en gedragsregels vast te leggen die moeten worden nageleefd door alle bezoekers (abonnementhouders en andere tickethouders) (hierna de “Bezoekers” of “Bezoeker”) tijdens deze thuiswedstrijd van Club Brugge in het Jan Breydelstadion (het “Stadion”).

Deze voorwaarden zijn strikt noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van alle supporters, spelers, medewerkers van Club Brugge en andere actoren in het Stadion maximaal te vrijwaren. Onderhavige voorwaarden doen geenszins afbreuk aan vigerende wet- en regelgeving, die steeds door elke Bezoeker dient te worden gerespecteerd.

Elke Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de door Club Brugge en de overheid opgelegde wet- en regelgeving. Onder geen beding kan Club Brugge worden aangesproken laat staan aansprakelijk worden gesteld i.g.v. het niet respecteren van deze wet- en regelgeving.

Club Brugge behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, uit te breiden, te beperken, in te trekken of nader te verduidelijken, indien zulks noodzakelijk zou blijken om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te vrijwaren, of indien zulke aanpassing zou worden opgelegd door de bevoegde sport- en/of overheidsinstanties.

Onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig voor de hiervoor vermelde thuiswedstrijd. Deze voorwaarden zullen bij (een) volgende wedstrijd(en) worden geherevalueerd en, indien noodzakelijk, worden aangepast in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen.

 1. Elke abonnementhouder is gerechtigd om tickets te kopen voor de hiervoor uiteengezette thuiswedstrijd van Club Brugge, via het platform tickets.clubbrugge.be. Zulke aankoop gebeurt per ‘bubbel’ van minimaal 1 persoon en maximaal 8 personen (inclusief kinderen jonger dan 12 jaar), waarbij één persoon de volledige bubbel inschrijft en tickets koopt voor de volledige bubbel.
 2. De Bezoekers krijgen hun persoonlijk ticket toegestuurd via het door hen opgegeven e-mailadres.
 3. Club Brugge is verplicht om de namenlijsten van alle aanwezige toeschouwers te communiceren naar Pro League VZW, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de bevoegde lokale overheden. Het Privacy Statement van Club Brugge, zoals gepubliceerd op https://www.clubbrugge.be/nl/privacybeleid, is van toepassing. Het aanvaarden van deze voorwaarden houdt tevens de uitdrukkelijke toestemming in om deze namenlijsten door te geven.
 4. Voorafgaand aan de wedstrijd zal elke bubbel een informatieve e-mail van Club Brugge ontvangen met alle richtlijnen (te volgen toegangsweg, uur van aankomst, etc.). Bezoekers zijn verplicht op aangegeven circulatieplan en trajectbepaling naar en in het Stadion te respecteren. Club Brugge houdt zich het recht voor om een Bezoeker de toegang tot het Stadion te ontzeggen indien deze richtlijnen niet worden gerespecteerd.
 5. Elke Bezoeker verplicht zich er toe kennis te nemen van de in het Stadion aangeplakte hygiënemaatregelen en verbindt zich er toe om de in deze documenten opgelegde voorwaarden en gedragsregels strikt na te leven.
 6. Indien de Bezoeker toegang wordt verleend tot het Stadion samen met personen die behoren tot zijn/haar bubbel (zijnde een bubbel van maximaal 8 personen, inclusief kinderen jonger dan 12 jaar), dan dient deze bubbel gedurende het hele verloop van de wedstrijd ongewijzigd te blijven. Deze regeling doet geenszins afbreuk aan de ter zake geldende wettelijke beperkingen.
 7. Bezoekers zijn verplicht om voor de betreding van het Stadion de handen te ontsmetten, alsook voor en na elk toiletbezoek en voor en na elke bestelling van drank en eten.
 8. Bezoekers zijn verplicht om plaats te nemen in het Stadion op het aan hen toegewezen zitje. De plaats die wordt vermeld op het abonnement van de Bezoeker is hierbij irrelevant.
 9. Bezoekers zijn te allen tijde verplicht om de regels inzake van social/physical distancing te respecteren ten aanzien van iedereen die niet tot dezelfde bubbel behoort, met uitzondering van de relevante medewerkers/stewards, voor wie dicht contact noodzakelijk is voor de uitzondering van de functie (bv. i.g.v. fouillering), en supporters met een beperking.
 10. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht wanneer men op zijn plaats zit, doch dit wordt sterk aangeraden. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht wanneer men binnen het stadion rechtstaat of wanneer men rondloopt en drank gaat halen, naar het toilet gaat,…)
 11. Niettegenstaande de geldende regels inzake hygiëne en social distancing kan elke Bezoeker onderworpen worden aan een oppervlakkige controle door stewards, die beschermende kledij zullen dragen.
 12. Club Brugge is gerechtigd om, van zodra een Bezoeker één of meerdere COVID-19 symptomen vertoont (zoals, maar niet beperkt tot, koorts en/of hoestbuien), deze Bezoeker op te vangen in een aparte quarantaineruimte op basis van het beschikbaar medisch plan.
 13. Iedereen is vrij om Club ID’s op te laden of drank en eten aan te kopen binnen zijn/haar compartiment. Alle betalingen en opladingen dienen contactloos te gebeuren.

 

Main partner

Premium partner, Official partner & Official supplier

join the club

Word lid van de grootste supportersfamilie van het land!

WORD LID

Download onze app

Mis geen enkele belangrijke update over jouw favoriete Club.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Schrijf je in