Cookie <strong>policy</strong>

Cookie policy

Welkom bij Club Brugge!

Onze gegevens zijn: Club Brugge NV, Olympialaan 72, 8200 Brugge, met ondernemingsnummer 0460.444.251 (hierna “Club Brugge”, “wij” of “ons”).

1. Kennisgeving

Dit cookiebeleid beschrijft hoe Club Brugge gebruik maakt van ‘cookie’ technologie via haar websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software of andere online producten en diensten (hierna “Online Diensten”).

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website of een andere online omgeving raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Bovendien bieden cookies de mogelijkheid om je voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens je bezoek aan de website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

In ons ‘cookiebeleid’ worden meerdere analoge technologieën gebruikt, zoals cookies, webbakens, pixels en GIF, allen ‘cookies’ genoemd. Wij leggen hierna uit welke cookies wij gebruiken en hoe u ze kan controleren. Lees ook ons privacybeleid dat de regels vastlegt die wij volgen als wij cookies gebruiken en als wij persoonsgegevens die wij over u hebben ingewonnen, verwerken.

U hebt de mogelijkheid om al dan niet in te stemmen met ons cookiebeleid. Wanneer u geen toestemming geeft, hebt u toegang tot de openbare pagina’s van de Online Diensten maar bepaalde functies kunnen in dat geval beperkt of onmogelijk zijn. U vindt hierna meer uitleg daarover.

2. Doeleinden

Wij kunnen via onze Online Diensten de hierna vermelde categorieën van cookies voor de hierna vermelde doeleinden verwerken. Deze doeleinden omvatten daarnaast eveneens, zoals in ook ons privacybeleid omschreven:

 • om het gebruik in het algemeen van de Online Diensten (ticketshop, clubshop, mobiele app, push notificaties van de app, aanbiedingen, promoties…) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van de Online Diensten te optimaliseren;
 • om via de online Diensten een inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van Club Brugge en van partners van Club Brugge aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;
 • om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van Club Brugge en van partners en leveranciers van Club Brugge.

3. Gebruik van cookies voor de Online Diensten

Club Brugge kan de volgende categorieën van cookies gebruiken in het kader van de Online Diensten:

 • Noodzakelijke cookies. deze cookies zijn onmisbaar om onze Online Diensten of bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, om bestellingen te doen en de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Online Diensten niet of niet optimaal werken.
 • Verbindingscookies. Dit zijn cookies en metabestanden die de communicatie op het netwerk ondersteunen (routeren van de berichten, coderingsinformatie,…).
 • Cookies voor functionaliteit van de browser of gebruiksvriendelijkheid. Bepaalde cookies memoriseren de dialoogtaal, of laten toe een pagina te personaliseren door rekening te houden met vorige opzoekingen of dialogen. Het eerste doel van deze cookies bestaat erin om de dialogen gebruiksvriendelijker te maken. Zij kunnen ook nuttige informatie bevatten, zoals de lopende aankopen (winkelmandje), de gememoriseerde documentenlijst in een persoonlijke ruimte, etc. Deze cookies worden gewist na een surfsessie of zij worden integendeel bewaard om te worden aangevuld of opgefrist bij latere bezoeken.
 • Tijdelijke en permanente cookies. Cookies bestaan maar zolang als de uitwisseling of de conversatie duurt met de website (maximum enkele uren) en ze worden gewist zodra de internetgebruiker de browser verlaat; zij worden tijdelijke cookies genoemd. De andere cookies kunnen een langere vastgestelde levensduur hebben of vastzitten aan een vervaldatum; het betreffen permanente cookies. Ze worden pas gewist door een nieuw cookie dat afkomstig is van de server die ze creëerde, desgevallend met nieuwe vervaldatum. Zij kunnen ook worden gewist als de gebruiker hiertoe een uitdrukkelijke handeling stelt door de historiek te wissen of de software die de cookies surveilleert. Deze handelingen van de gebruiker wissen niet noodzakelijk alle cookies en metabestanden die op de werkpost zijn opgeslagen.
 • Eerste partij of derde partijcookies. De tijdens de dialoog gememoriseerde cookies kunnen worden beheerd door de bezochte Online Dienst, dit zijn cookies die eigen zijn aan de bezochte Online Dienst (eerste partijcookies). Een cookie kan ook nader bepaald worden door een andere dan de bezochte Online Dienst. Zo genereert de “I like” knop op een pagina een cookie dat door Facebook wordt geïdentificeerd; Facebook kan het op een later tijdstip lezen en wijzigen. Deze cookies worden derde partijcookies genoemd; zij kunnen informatie bevatten over de open uitwisseling, zoals het IP-adres van de internetgebruiker, het adres van de bezochte pagina of ieder andere informatie. Wij kunnen ook derde partijcookies voor de functionaliteit zelf van de uitwisselingen gebruiken, bijvoorbeeld voor webmail en andere communicatie. Wanneer de derde partijcookies uitgeschakeld wordend door de parameters van de browser te weigeren, kunnen er communicatieproblemen met de Online Diensten website ontstaan. De derde partijcookies maken het dus mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden, hetzij direct (bijv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan onze eigen Online Diensten. Deze gegevensdoorgiftes zijn impliciet en gebeuren tijden het opladen van de pagina.
 • Klaviervriendelijke Cookies. De op het toetsenbord opgestelde teksten om formulieren in te vullen worden bewaard in cookies of in andere op de computer bewaarde metabestanden: zij doen automatische tekstvoorstellen (identificatie, adres, paswoorden,…). Deze informatie blijft beschikbaar voor de later bezochte websites. Er bestaan in de browsers diverse mogelijkheden om de opslag van dergelijke informatie te beheersen, de meest zekere is het gebruik van een virtueel klavier.
 • Statistische of analytische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de Online Diensten (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…) om de werking ervan te verbeteren. De gegevens die op die manier worden verzameld, zijn in principe samengevoegd en worden anoniem verwerkt maar kunnen ook voor andere doeleinden worden verwerkt.
 • Cookies voor technische prestaties. Dit zijn analytische cookies die technische informatie over de uitwisseling vervoeren die bijvoorbeeld nuttig zijn voor een goede routering van de pagina’s op het net of om communicatie-incidenten of -fouten te onthouden (met name om het aantal foute authenticaties te tellen). Tot deze categorie behoren ook de load balancing cookies waarmee requests kunnen worden verdeeld in functie van het gebruik dat van de Online Diensten wordt gemaakt (bezochte pagina’s,…). De gegevens die op die manier worden verzameld, worden in principe samengevoegd en anoniem gemaakt maar kunnen ook voor andere doeleinden aangewend worden.
 • De cookies van bezoekherkomst. Door de cookies die de gebruiker terugstuurt, weten wij of de bezoeker van een andere website komt (bovenaan het request met een derde partijcookie) of als hij zijn bezoek op dezelfde site verderzet (bovenaan met het cookie eigen aan de website) waardoor we het aantal gelezen pagina’s per bezoek kunnen tellen. Dit laten wij ook toe om de herkomst van het bezoek te kennen, bijvoorbeeld de bezoeken die gegenereerd werden via een opzoeking op een zoekmachine. Het is dus ook een manier om de doelmatigheid te meten van de hits van de zoekmachine. De meeste webhosts journaliseren deze cookies ook om aan hun klanten statistieken te kunnen leveren.
 • Bezoek- op opvolgingscookies. Bezoekcookies zijn eigen cookies die toelaten het surftraject op de Online Diensten te volgen. Ze zijn nuttig voor de ontwikkeling van de Online Diensten, om kde liks of andere functies die de bezoeker activeerde, te tellen.
 • Raadpleegcijfercookies. De cookies die met onze Online Diensten worden uitgewisseld bevatten het IP-adres van de gebruiker en dus informatie over de geografische locatie maar ook andere informatie. Een consolidering van die informatie maakt het mogelijk om bezoekers te catalogeren en het zogenaamde raadpleegcijfer van de Online Diensten te analyseren. Het is ook een middel om de bezoekers te profileren, per categorie of per IPadres. De cookies van bezoekherkomst kunnen ook dienen om de raadpleegcijfercookies verder te verfijnen.
 • Trackingcookies. De derde partij trackingcookies worden gebruikt door adverteerders en andere derden om surfen op te volgen. Ze kunnen zich op de werkpost van de internetgebruiker opstapelen waarna de Online Diensten en andere websites en online omgevingen ze vergelijken. Het betreft hier het nagaan van uw surfgedrag. Het is informatie die adverteerders gebruiken om hun reclame af te stellen op basis van onder meer uw vermoedelijke voorkeuren en gewoontes.
 • Advertentiecookies. Veel (commerciële) websites en ook onze Online Diensten bevatten reclameberichten, meestal onder de vorm van banners die cookies opslaan op de werkpost van de internetgebruiker. Deze cookies kunnen door de pagina zelf gegenereerd worden op het ogenblik dat de banner wordt getoond tijdens het vluchtig overlopen van het scherm of door expliciet te klikken. Deze cookies bevatten informatie over uw surfgedrag en heeft als doel om u reclame aan te bieden die binnen uw interessesfeer valt.
 • Referentiecookies. Wij kunnen ook samenwerken met derde partijen voor het leveren van bijkomende diensten. Deze derde partijen leveren hun eigen cookies die door de partnersite gegenereerd worden als derde partijcookies. De derde adverteerders en de andere organisaties gebruiken op die manier de bezochte website om hun eigen cookies te creëren voor het opslaan van informatie over de activiteiten op de bezochte website. De derde adverteerder gebruikt vervolgens deze informatie om reclame te verspreiden op de bezochte websites of op andere website waarmee deze derde een overeenkomst heeft gesloten: andere partners die u volgens hen zouden kunnen interesseren, gelet op de inhoud die u hebt geraadpleegd. De derde adverteerders kunnen ook deze informatie gebruiken om de doeltreffendheid van hun reclame te meten en om hun controleveld uit te breiden via cascadeovereenkomsten. Bijvoorbeeld, de icoontjes van sociale netwerken op een online shoppingsite, geeft aan die netwerken toegang tot de lijst van de aankopen van de shopper door gebruik te maken van de referentiecookies.
 • Cookies voor multimediadragers. Een multimediaweergave die begrijpelijk is vergt kennis van multimediaparameters: het type te downloaden bestand, gebruikte compressiewijze, duur van de weergave, afmetingen van het weergavevenster, manier waarop de intellectuele rechten worden beschermd, etc. Dergelijke informatie is in principe anoniem en wordt voorlopig opgeslagen op uw werkpost, zonder persoonlijke gegevens.
 • Cookies voor multimediagebruik. De meeste bestanddelen die multimediaweergave mogelijk maken hebben functionaliteiten ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid: onthouden van de recent bekeken of beluisterde media, klassement in albums per auteur, etc. Deze informatie kan worden onthouden in een cookievorm, in metabestanden of op een meer intelligente manier beheerd worden binnen de gegevensbank die op de werkpost van de gebruiker werd gecreëerd. Deze informatiegegevens op zich, zijn geen persoonsgegevens maar kunnen voor andere doeleinden opnieuw gebruikt worden, bijvoorbeeld om een profiel te maken van de gebruiker (met name het definiëren van zijn smaak en soort gedrag op grond van de bezochte media).
 • “Flash” of “LSO”- cookies. Indien onze Online Diensten gebruik van een “Adobe Flash Player”-extensie om animaties of videoinhoud af te spelen, genereert deze extensie bijzondere cookies (Local Shared Objects). Dit zijn cookies voor multimediadragers maar ze bieden ook andere cookies aan voor multimediagebruik. Deze cookies worden niet beheerd door browsersopties.
 • Cookies voor delen van inhoud. Sociale netwerken zijn talrijk en gevarieerd, bijvoorbeeld: Facebook, Google+, Twitter, Tumblr, Myspace, Linkedin, Viadeo, Xing. Zij bieden meestal knoppen aan voor delen van inhoud (van het type “vind ik leuk”, “g+1”, “Tweeter”, “YouTube”,…) en gebruiken cookies om hun diensten te kunnen verstrekken. Deze cookies worden beheerd door softwaremodules, met name plug-ins, die zij zelf ter beschikking stellen of die al dan niet gratis worden aangeboden door de ontwikkelaars. Deze modules worden aangeboden als eigen versie of open source en bieden niet noodzakelijk een elementaire garantie op wettelijke overeenstemming. Het tonen van deze knoppen genereert impliciet verschillende requests op de sociale netwerksites en een informatie-uitwisseling, meestal zonder medeweten van de gebruiker. Deze voor de gebruiker stille dialoog genereert vanzelfsprekend standaard communicatiecookies, eigen aan sociale netwerksites maar zijn derde partij ten aanzien van de getoonde website die de internetgebruiker bezoekt. Bovendien veroorzaakt een klik op de knop een reeks communicaties met het sociaal netwerk en worden er geassocieerde cookies gebruikt. Welnu, hoewel die expliciete klik een toestemming uitdrukt voor de gekende functie van de knop, is dit niet noodzakelijk het geval voor de onderliggende of verborgen verwerkingen.
 • Webbaken. De web bug heeft diverse namen: web bug, webbeacon, tracking bug, clear gif, pixeltag. Het is een beeldje van 1 pixel, transparant en dus onzichtbaar op de pagina. Hij dekt de softwarecode die de functies samenbrengt van derde partij cookies, cookies voor delen van inhoud en het referentiecookie.

4. Beheer van cookies

Door uw gebruik van de Online Diensten verleent u uw toestemming voor het gebruik van cookies.

 • Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Elk type browser heeft z'n eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kunt u vinden op de websites van Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox.
 • Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com/
 • Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.
 • Stemt u tijdens een bezoek aan de Online Diensten van Club Brugge in met het gebruik van cookies, dan kunnen die worden gebruikt bij volgende bezoeken aan onze Online Diensten.

Indien de cookies persoonsgegevens zouden bevatten, kunt u voor meer informatie ons privacybeleid raadplegen.