Vanuit de noodzaak om verder te bouwen op wie we zijn als Club Brugge en waar we voor staan, werd een 'Code of Ethics' opgesteld. In een steeds globalere en complexere voetbalwereld willen we als club onze ethische kernwaarden uitdragen en onze dagelijkse acties inspireren.

Deze 'Code of Ethics' onderschrijft uitdrukkelijk de wettelijke kaders waar wij als voetbalorganisatie mee te maken hebben. Bovendien willen we verder gaan dan het gehoorzamen aan de wet. We willen laten zien dat we ethiek waarderen en dat ons ethische DNA de inspiratie en toetssteen is voor alles wat we doen.

De 'Code of Ethics' heeft betrekking op iedereen die in welke verhouding dan ook bij de Club betrokken is: spelers, coaches, bestuursleden, fans, scheidsrechters, voetbalmakelaars, vrijwilligers, scouts, ouders en familie van (jeugd-)spelers, partners, sponsors en andere medewerkers of betrokkenen.

Download hier de Nederlandstalige versie van de Code of Ethics.

Club Brugge voorziet in de Code of Ethics de mogelijkheid tot meldingen, zowel voor interne medewerkers als externe betrokken partijen. Die meldingen worden vertrouwelijk behandeld via een extern platform. Externe betrokken partijen kunnen via deze link meldingen maken over het toepassingsgebied van de Code of ethics en het toepassingsgebied van de Belgische wet van 28 november 2022 betreffende ‘de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector’ (“De klokkenluiderswet”).