Alle nieuws

Club Brugge Younited zet al 15 jaar kansarmoede buitenspel

Het team van ‘Club Brugge Younited’ begon in september aan zijn 15de voetbalseizoen. Sinds het seizoen 2008-2009 slaan de verschillende partners binnen dit sociaal-sportief project de handen in elkaar om via de kracht van voetbal kwetsbare Bruggelingen te helpen aan een betere toekomst.

Ter ere van dit 15-jarig bestaan besloten de verschillende samenwerkende partners een vernieuwd en versterkt engagement aan te gaan in de strijd tegen kansarmoede in Brugge. Projectpartners Club Brugge Foundation, OCMW Brugge, Inloophuis ’t Sas, Buurtsport Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen, vzw Wieder en Stad Brugge
geloven dan ook sterk in de positieve impact die dit team heeft op de levenssituatie van zijn spelers.

Aftrap vernieuwd en versterkt engagement

De aftrap van dit versterkt engagement werd officieel gegeven tijdens een plechtige ondertekening van een vernieuwd convenant tussen de verschillende partners, waarin de krijtlijnen voor de toekomstige ambities van dit project kenbaar worden gemaakt. De aftrap gebeurde symbolisch op de middenstip van het Jan Breydelstadion, in aanwezigheid van de verschillende projectpartners en Brugse Schepen van Sport Franky Demon en Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

Wat is Club Brugge Younited?

Aan de hand van aangepaste trainingen brengt ‘Club Brugge Younited’ wekelijks een 20-tal maatschappelijk kwetsbaren uit Brugge samen om te voetballen in de schaduw van het Jan Breydelstadion. Deze bijeenkomsten en verschillende teambuildingsactiviteiten geven de spelers een structuur waarop ze kunnen verder bouwen.

Het leert hen winnen, laat hen bouwen aan een positief zelfbeeld en zorgt ervoor dat ze kunnen deel uitmaken van een (h)echt team. Zo werken ze samen aan de re-integratie in de samenleving, worden de deelnemers uit hun isolement gehaald en wordt een thuisgevoel gecreëerd om een belangrijke eerste stap te zetten in de richting van een nieuw begin. Samen zetten we kansarmoede buitenspel.

Kick-Off Tornooi Younited Belgium

Aansluitend op de ondertekening van dit nieuwe convenant was het Jan Breydelstadion ook het toneel voor het ‘Kick-Off Tornooi’ van Younited Belgium, de nationale koepelorganisatie die meer dan 40 Younited-teams uit het hele land samenbrengt. Maar liefst 15 Younited-teams - goed voor 200 Younited-spelers - kwamen naar Brugge afgezakt om te verbroederen, teambuildingsactiviteiten te organiseren en een voetbaltornooi te spelen op de oefenvelden van Club Brugge. De organisatie van dit tornooi sluit naadloos aan bij de vele acties die momenteel in Brugge plaatsvinden in opbouw naar de ‘Werelddag van het Verzet tegen Armoede’, dat jaarlijks doorgaat op 17 oktober. Zo vindt er op zaterdag 14 oktober een wandeltocht plaats waarbij Brugge Dialoogstad oproept tot het recht op waardig werk.

Schepen van Sport, Franky Demon: 

“Sporten draait om fysieke uitdagingen, maar het maatschappelijke aspect is minstens even belangrijk. Samen sporten zorgt voor verbinding en die verbinding is broodnodig in onze maatschappij. De Stad zet via haar werking dagdagelijks in op ‘sport voor iedereen’ en het is mooi dat we in ons streven worden geflankeerd door externe organisaties. Club Brugge is een trouwe partner op dit vlak en ook de vzw’s die meewerken aan dit project vormen trouwe partners binnen ons Brugse verhaal.
Sport vormt in dit geval de motor voor re-integratie. De Brugse Younited-spelers nemen hun leven met volle motivatie weer op. Een grote stap, maar met de steun van lotgenoten, trainers én een sportieve geest, wordt de drempel een stuk lager en dat is van onschatbare waarde. Samen spelen vormt een uitstekende opstap naar opnieuw samen leven. We zetten dan ook graag opnieuw onze handtekening onder het vernieuwde samenwerkingsconvenant.”

Schepen van Sociale Zaken en Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst & Mintus, Pablo Annys: 

“Voetbal heeft ongetwijfeld de kracht om mensen samen te brengen. Het is meer dan alleen een bron van plezier en entertainment, maar ook een krachtig middel om sociale isolatie te doorbreken, en het welzijn van onze gemeenschap te verhogen. Het heeft de kracht om positieve veranderingen te stimuleren in het leven van kwetsbare burgers.
Samenwerken is de sleutel tot succes. En de samenwerking tussen sociale partners binnen Club Brugge Younited is dan ook een prachtig voorbeeld van wat bereikt kan worden wanneer verschillende organisaties hun krachten bundelen en samen een gemeenschappelijk doel vooropstellen. Dergelijke initiatieven maken daadwerkelijk een verschil in om kwetsbare burgers van Brugge te ondersteunen in hun streven naar een gezonder en gelukkiger leven. Als geen ander toont ‘Club Brugge Younited’ dat het in onze stad echt om mensen draait. En dat iedere burger zijn/haar waarde kent. Het is dan ook met heel veel trots dat ik binnen mijn bevoegdheden als schepen dit inspirerend initiatief mee onderstreep. Want samen en allen samen zullen we sport en gezondheid naar een hoger niveau tillen en de Brugse bevolking een betere toekomst bieden.

Head of Club Brugge Foundation, Peter Gheysen:

“De troeven die ‘deel uitmaken van een voetbalclub’ van nature met zich meedraagt zorgen er voor dat mensen die - door hun persoonlijke bagage en situatie - aan de zijlijn van de samenleving dreigen te blijven staan dankzij ons Younited-team toch kunnen meespelen en op hun eigen manier een kampioen kunnen worden. Binnen dit project bieden we als Club Brugge de deelnemers niet enkel de mogelijkheid om wekelijks te komen trainen bij ons, we zorgen er ook voor dat ze deel uitmaken van de grote Clubfamilie en met trots dit identiteitsgevoel mogen uitdragen.
15 jaar geleden stond ik mee aan de wieg van onze Brugse team. We hebben door de jaren heen heel wat prachtige verhalen en resultaten kunnen boeken, zowel op als naast het veld. We worden nog dagelijks verrast hoe groot de impact is die wij voetbalclub hebben op het leven van vele mensen. We zijn trots dat we dit ook in de toekomst, met de ondertekening van dit nieuwe convenant, samen met alle partners kunnen blijven doen voor Bruggelingen die het moeilijker hebben.”