You are here

In lijn met artikel 5.9 ‘financiële transparantie en correcte zakelijkheid’ van de Ethische Code (https://clubbrugge.be/nl/code-ethics) streeft Club Brugge naar een maximale transparantie. Na het overzicht van de transacties afgesloten tijdens de zomermercato en het jaarboek publiceert het daarom nu de informatie die op 15 oktober jl. werd bezorgd aan de Licentiecommissie voor de aanvraag van de Europese licentie