You are here

Mission Statement

Text: 

Club Brugge is een warme familieclub die er elke dag naar streeft de beste te zijn. Dat zit in ons DNA. Hand in hand gaan we voor elkaar door het vuur in verbondenheid en trouw aan onze club. Club Brugge is niet zomaar voetbal. Blauw-Zwart is een manier van leven. 

Code of Ethics

Text: 

Vanuit de nood aan een verdere uitbouw van wie we als Club Brugge zijn en waarvoor we staan werd een 'Code of Ethics' opgemaakt. In een almaar globalere en complexere voetbalwereld willen we als Club Brugge onze ethische kernwaarden expliciteren en ons dagelijks handelen hierdoor laten inspireren. 

 

Deze 'Code of Ethics' onderschrijft nadrukkelijk alle wettelijke kaders waarmee we als voetbalclub te maken krijgen. We willen bovendien meer doen dan alleen de wet naleven. We willen tonen dat we ethiek hoog in het vaandel dragen en dat ons ethisch DNA de inspiratiebron en toetssteen is van alles wat we doen.

 

De Code of Ethics heeft betrekking op iedereen die van dichtbij of veraf bij Club Brugge is betrokken: spelers, coaches, bestuurders, supporters, scheidsrechters, makelaars, vrijwilligers, scouting, ouders en familie van (jeugd-)spelers, partners, sponsers en andere medewerkers of betrokkenen.

Download hier de Nederlandstalige versie van de Code of Ethics

Externe vertrouwenspersoon

Text: 

Voor vragen, bemerkingen of melding van inbreuken ten opzichte van de Code of Ethics kan u terecht bij de externe vertrouwenspersoon, dhr. Ignaas Devisch, professor in filosofie, medische filosofie en ethiek.
vertrouwenspersoon@clubbrugge.be