You are here

FOUNDATION

Club Brugge vervult als topclub niet enkel een sportieve, maar ook een bijzonder grote sociale rol. Het maakt gebruik van zijn grote impact op de samenleving om een '+' te betekenen voor de samenleving en een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. Met het bestuur en alle medewerkers van Club Brugge streven wij samen naar een toegankelijke Club, die voor iedereen openstaat en bereikbaar is, ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale achtergrond. Zodat iedereen Club Brugge kan leven en beleven.

 

WAARDEN

Club Brugge Foundation is het HART van Blauw + Zwart. Onze kernwaarden zijn:

  • Hulpvaardig
  • Ambitieus
  • Respectvol
  • Teamwork

MISSIE

Club Brugge neemt met Club Brugge Foundation zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op in de gemeenschap, zowel lokaal, nationaal als grensoverschrijdend. Deze verantwoordelijkheid voeren we uit door – met de kracht van Club Brugge – jaarlijks projecten te realiseren op vlak van sport, sociale integratie, gezondheid en educatie. Dit zowel op nationaal als internationaal vlak. Voor iedereen, met speciale aandacht voor kansengroepen.

 

VISIE

Club Brugge wil met Club Brugge Foundation de toonaangevende voetbalclub in België zijn op vlak van sociale community werking en dit vanuit een sterke autonome werking die zowel intern en extern breed gedragen wordt. Het wil hiermee Club Brugge als belangrijke sociale partner in de samenleving verankeren.

Over ons

Over ons

STAD BRUGGE

Brugge is de hoofdstad van de Belgische provincie West-Vlaanderen. Het historische centrum is opgenomen op de werelderfgoedlijst van Unesco. De belangrijkste werkverschaffers zijn de zeehaven van Brugge en het toerisme. De stad Brugge heeft heel wat sportaccommodaties onder zijn hoede. Zo kunnen de inwoners op een optimale manier hun favoriete sport beoefenen. Daarnaast geeft Brugge ook tal van subsidies en premies aan diverse sportverenigingen. www.brugge.be & www.facebook.com/SportdienstBrugge/

Over ons

Over ons

PRO LEAGUE+

Vanuit zijn maatschappelijke rol ondersteunt de Pro League de profclubs bij het uitbouwen van hun communitywerking, hun sociale werking. Dit gebeurt via tweemaandelijkse commissies, constante informatieuitwisseling en jaarlijkse bijscholingen en begeleidingsprogramma’s voor de clubs in samenwerking met de academische wereld. www.proleague.be/nl/plus

Over ons

Over ons

G-SPORT VLAANDEREN

Sport Vlaanderen steunt sportclubs die al geruime tijd investeren in een goed uitgebouwd, duurzaam en kwaliteitsvol G-sportaanbod. Ze willen we een extra kwaliteitsimpuls bieden. www.sport.vlaanderen/g-sport-in-vlaanderen