You are here

Over ons

Club Brugge vervult als topclub niet enkel een sportieve, maar ook een bijzonder grote sociale rol.

Club Brugge maakt graag gebruik van zijn grote impact op de samenleving om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. Met het bestuur en alle medewerkers van Club Brugge streven wij samen naar een toegankelijke Club, die voor iedereen openstaat en bereikbaar is, ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale achtergrond. Zodat iedereen Club Brugge kan leven en beleven.

Want Club, dat is de grootste en de warmste voetbalfamilie van het land. Met één blauw-zwart hart.

 

Missie Foundation

Club Brugge neemt met Club Brugge Foundation zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op in de gemeenschap, zowel lokaal, nationaal als grensoverschrijdend. Deze verantwoordelijkheid voeren we uit door – met de kracht van Club Brugge – jaarlijks projecten te realiseren op vlak van sport, sociale integratie, gezondheid en educatie. Dit zowel op nationaal als internationaal vlak. Voor iedereen, met speciale aandacht voor kansengroepen.

 

Visie Foundation

Club Brugge wil met Club Brugge Foundation de toonaangevende voetbalclub in België zijn op vlak van sociale community werking en dit vanuit een sterke autonome werking die zowel intern en extern breed gedragen wordt. Het wil hiermee Club Brugge als belangrijke sociale partner in de samenleving verankeren.

 

Doelstellingen

Club Brugge Foundation wil …

  • Club Brugge voor iedereen zo toegankelijk mogelijk maken;
  • de grote sociale voorbeeldfunctie die Club Brugge heeft in de samenleving, omzetten in concrete acties;
  • gebruik maken van de impact van voetbal op de samenleving om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied.

 

Partnership

Een sociaal communityproject kan uiteraard niet uitgevoerd worden zonder de steun van diverse partners. De hulp en de medewerking van gespecialiseerde instanties werken hierbij drempelverlagend. Club Brugge gaat uit van een winwinsituatie voor alle betrokken partijen. Alleen op die manier kan er een constructieve en gegronde samenwerking zijn.

Club Brugge Foundation wordt ondersteund door volgende partners:

Nationale Loterij

Over ons
Over ons

Samen creëren we kansen.

Even stilstaan bij de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij.

Geen enkel bedrijf investeert zoveel terug in onze maatschappij als de Nationale Loterij. Ongeveer 30% van haar inkomsten wordt gebruikt om projecten te steunen en te stimuleren. In 2010 werd driekwart van de subsidies (225.300.000 euro) uitgegeven aan humanitaire, sociale, culturele, wetenschappelijke en sportieve projecten en aan monumentenzorg in België. Het vierde kwart werd verdeeld over de drie taalgemeenschappen: de Vlaamse, Waalse, en Duitstalige gemeenschap. Daarom hebben we een grote campagne ontwikkeld die het “samen creëren we kansen” dankzij de spelers voor iedereen, in de verf zet.

www.nationaleloterij.be

Football + Foundation

Over ons
Over ons

Vanuit zijn maatschappelijke rol ondersteunt de Pro League de profclubs bij het uitbouwen van hun communitywerking, hun sociale werking. Dit gebeurt via tweemaandelijkse commissies, constante informatieuitwisseling en jaarlijkse bijscholingen en begeleidingsprogramma’s voor de clubs in samenwerking met de academische wereld.

www.proleague.be/nl/plus

Stad Brugge

Over ons
Over ons

Brugge is de hoofdstad van de Belgische provincie West-Vlaanderen. Het historische centrum is opgenomen op de werelderfgoedlijst van Unesco. De belangrijkste werkverschaffers zijn de zeehaven van Brugge en het toerisme.

De stad Brugge heeft heel wat sportaccommodaties onder zijn hoede. Zo kunnen de inwoners op een optimale manier hun favoriete sport beoefenen.

Daarnaast geeft Brugge ook tal van subsidies en premies aan diverse sportverenigingen.

www.brugge.be