You are here

Text: 

STEUN NODIG?

Naast de vele eigen Foundationprojecten, waar we heel wat energie en middelen in investeren, ondersteunen we jaarlijks talrijke externe goede doelen.

 

Voorwaarden voor ondersteuning

Bij Club Brugge krijgen we dagelijks heel wat aanvragen van verschillende organisaties. Helaas kunnen we niet iedere aanvraag positief beantwoorden. We zijn genoodzaakt om een selectie te maken in de organisaties en initiatieven die wij kunnen ondersteunen. Aanvragen die het best aansluiten bij onze maatschappelijke ambities en pijlers maken de meeste kans op ondersteuning:

 • Sport: Sportparticipatie voor kansengroepen
 • United: Verbondenheid van mensen van diverse achtergronden met sport als middel
 • Gezondheid: Actief promoten van een gezonde levensstijl
 • Educatie: Een opvoedende taak waarbij rolmodellen worden ingezet als inspiratiebron

 

Daarnaast moet de aanvraag aan minstens één van deze voorwaarden voldoen:

 • van een geregistreerd goed doel of organisatie afkomstig zijn
 • van een lokale sportvereniging uit regio Brugge afkomstig zijn
 • een duidelijke link hebben met Club Brugge en/of voetbal

 

Goede doelen die wij niet kunnen steunen

Club Brugge Foundation kan in principe geen medewerking verlenen aan aanvragen die:

 • van een niet-geregistreerd goed doel of organisatie afkomstig zijn
 • voor privé doeleinden bestemd zijn
 • aanvragen voor financiële ondersteuning of financiële sponsoring
 • op een te korte termijn geregeld moeten worden
 • aanvragen die ingaan tegen de waarden van Club Brugge

 

Online aanvraagformulier

Om alle aanvragen op een correcte en uniforme manier te kunnen behandelen, vragen wij u om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier kan Club Brugge Foundation goed beoordelen of de wens of de aanvraag geschikt is voor ondersteuning.

Contactgegevens aanvrager
Gegevens over goed doel